Πληροφορίες Εθελοντών

Το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης προσφέρει :

kids globe

 • Μελέτη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα σε παιδιά
 • Φιλοξενία συγγραφέων
 • Φιλοξενία μη κερδοσκοπικών οργανισμών
 • Πρακτική άσκηση φοιτητών και φοιτητριών

Το ταξίδι των παιδιών σε τόπους των τεχνών και των πολιτισμών αποτελεί βασική επιδίωξη των ανθρώπων που εθελοντικά καταθέτουν ψυχή και τεχνογνωσία στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Η δημιουργία, η φαντασία, το παιχνίδι αποτελούν βασικά στοιχεία, στα οποία επενδύουν τόσο οι υπεύθυνοι και υπεύθυνες σχεδιασμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, όσο και οι εμψυχωτές και εμψυχώτριες των προγραμμάτων αυτών.

Στοχεύοντας σε μια υγιή πολιτισμική ή πολύ-πολιτισμική κοινωνία χρειαζόμαστε άτομα ικανά να αντιμετωπίσουν καινούριες καταστάσεις μ’ εμπιστοσύνη και δημιουργικότητα, με ικανότητα «αυτοσχεδιαστική», με ευελιξία, επινοητικότητα αλλά και προσαρμοστικότητα. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση αναπτύσσουμε και υλοποιούμε τα προγράμματά μας και επικοινωνούμε με το κοινό μας.

Στόχοι μας είναι:

 • Η επαφή των παιδιών με διαφορετικές μορφές και εκφράσεις του πολιτισμικού γίγνεσθαι
 • Η εκτίμηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας
 • Η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μέσω των τεχνών, η ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα.

Κάθε γλώσσα έχει τη δική της «ψυχή». Η γλώσσα του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης περιέχει ήχους, χρώματα, μυρωδιές, γεύσεις, αγγίγματα μαγικά σε φιλόξενους χώρους πολιτισμικής συνύπαρξης. Η επικοινωνία των παιδιών με την καλλιτεχνική δημιουργία, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ειδικά εκπαιδευτικά και μουσειακά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ευαισθησίες τους, τα οποία θα έχουν σαν βάση, το παιχνίδι, την ψυχαγωγία, την εμπειρία και τις εναλλακτικές μεθόδους δημιουργικής και ενεργητικής μάθησης.

Τι είναι ο εθελοντισμός

firefighter2

Ο εθελοντισμός είναι η ηθελημένη παροχή υπηρεσιών, χωρίς ατομικό κέρδος, από πολίτες ή ομάδες πολιτών, όλων των ηλικιών και των μορφωτικών επιπέδων, ως προσφορά σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή προγράμματα.

Ο εθελοντισμός προωθεί μια στάση ζωής που ενστερνίζεται ιδιαίτερες αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική συμμετοχή.

Ο εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο και τις γνώσεις του σε δράσεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου χωρίς αντάλλαγμα.Τα οφέλη του εθελοντισμού είναι ποικίλα. Ο εθελοντής, συμμετέχοντας σε εθελοντικές δράσεις απελευθερώνει την δημιουργικότητα του, συναναστρέφεται με νέους ανθρώπους διαφόρων ειδικοτήτων και γνώσεων και διευρύνει τη κοινωνική του συμμετοχή. Συμβάλει ενεργά στην κοινωνική και κοινοτική ανάπτυξη και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα, ενώ αναπτύσσει ικανότητες στη συναναστροφή και στη συνεργασία.

Γιατί να θέλει να γίνει κάποιος εθελοντής

Κίνητρα

 • Όλοι οι άνθρωποι στην ζωή μας για να δημιουργήσουμε και να προσφέρουμε χρειαζόμαστε ένα κίνητρο.
 • Ο εθελοντής αναπτύσσει το αίσθημα προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και είναι πηγή έμπνευσης για τους άλλους ανθρώπους.
 • Νιώθει το αίσθημα ολοκλήρωσης, αίσθημα χρησιμότητας στο κοινωνικό σύνολο.
 • Αποκτά νέα ενδιαφέροντα, νέες εμπειρίες και γνωρίζεται με νέους ανθρώπους.
 • Η έκθεση σε νέες καταστάσεις και νέους ανθρώπους μπορεί να οδηγήσει σε νέες γνώσεις και δεξιότητες, ενώ αναπτύσσονται ικανότητες στη συναναστροφή και στη συνεργασία με ανθρώπους διαφορετικούς.

Δικαιώματα

 • Να λαμβάνει, τόσο στην αρχή όσο και στην πορεία της εθελοντικής του δραστηριοποίησης, ενημέρωση, girl-ballκαθοδήγηση, υποστήριξη και τα απαραίτητα μέσα και υλικά για να εκτελέσει τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί.
 • Να δέχεται μια συμπεριφορά δίχως διακρίσεις, με σεβασμό ως προς την ελευθερία του, την αξιοπρέπεια και τις πεποιθήσεις του.
 • Να συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση ή στη δράση στην οποία εμπλέκεται, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη, σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 • Να είναι ασφαλισμένος από κάθε κίνδυνο ατυχήματος που μπορεί να προκύψει από την άσκηση των εθελοντικών του καθηκόντων και να εκτελεί τις αρμοδιότητές του σε ένα περιβάλλον ασφαλές και που σέβεται τους κανόνες υγιεινής.
 • Να έχει διαπίστευση που να υποδεικνύει ότι είναι εθελοντής.
 • Να λαμβάνει το σεβασμό και την αναγνώριση για την κοινωνική αξία της προσφοράς του.

Υποχρεώσεις

 • Να φέρνει εις πέρας τις δεσμεύσεις του με την εθελοντική οργάνωση ή δράση που έχει αναλάβει, σεβόμενος τους σκοπούς και τους κανονισμούς τους.
 • Να σέβεται σύμφωνα με τις υποδείξεις που του έχουν δοθεί, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα κάποιων πληροφοριών.
 • Να σέβεται τα δικαιώματα των δικαιούχων των εθελοντικών δράσεων.
 • Να έχει αλληλέγγυα συμπεριφορά μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας.
 • Να ακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προβλέπονται από την οργάνωση ή τη δράση στην οποία συμμετέχει για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του.
 • Να ακολουθεί τις υποδείξεις που του γίνονται για την άσκηση των καθηκόντων του.
 • Να κάνει σωστή χρήση της διαπίστευσής του και των λογοτύπων της οργάνωσης και να προσέχει το υλικό που του έχει δοθεί για την άσκηση των καθηκόντων του.

clownΑγάπη για το παιδί

 • Χωρίς αγάπη και ενδιαφέρον κανένα έργο δεν γίνεται όμορφο. Χωρίς αγάπη και φροντίδα κανένα έργο δεν έχει συνέχεια. Αδιαμφισβήτητα η βασικότερη αξία που διακατέχει ένα άτομο που θέλει να προσφέρει μέσα σε αυτό το χώρο εργασίας του και ο ίδιος ο χώρος με τελικό αποδέκτη το παιδί.
 • Χωρίς το παιδί οι δραστηριότητές μας, τα προγράμματά μας και οι στόχοι μας δεν θα είχαν νόημα. Κύριο μέλημά μας είναι, τα παιδιά να συνδυάζουν την διασκέδαση με την εμπειρία, και μέσα από αυτή την εμπειρία να οδηγηθούν στη γνώση.
 • Είναι πολύ σημαντικό, όλοι όσοι συμμετέχουμε, εμψυχωτές, μουσειολόγοι, εθελοντές, να παρέχουμε ένα περιβάλλον ευχάριστο που θα αγκαλιάζει τις παιδικές ψυχές και ικανότητες. Ο χώρος μας θα αποτελεί έμπνευση για τα παιδιά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούν να να εκφραστούν ελεύθερα.

Προθυμία

 • Όταν αναφερόμαστε σε ένα άτομο που επιζητά την κοινωνική προσφορά μέσα από τη συλλογική δράση, δεν nurseμπορεί παρά να εννοούμε ένα άτομο πλήρως συνειδητοποιημένο και πρόθυμο. Πρόθυμο να βοηθήσει με ανιδιοτέλεια εκεί όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη και μέσα από τις δυσκολίες που θα προκύψουν. Η προθυμία είναι το ατομικό χαρακτηριστικό που θα του δώσει ώθηση να συνεχίσει και να δημιουργήσει.
 • Συνεργασία
 • Συνεργάζομαι, σημαίνει εργάζομαι μαζί με κάποιον άλλο. Σημαίνει αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων που συνυπάρχουν σε ένα χώρο και είναι συγκεντρωμένοι σε ένα στόχο που προσπαθούν να τον πετύχουν.
 • Δεν ενδιαφέρονται να ξεπεράσουν κάποιον ή να κερδίσουν κάτι περισσότερο. Απολαμβάνουν αμοιβαία βοήθεια, ενίσχυση και ενθάρρυνση.
 • Έχουν κοινό στόχο και μοιράζονται την ίδια αγάπη και ενδιαφέρον για αυτό με το οποίο ασχολούνται, με ανοιχτό μυαλό και αμοιβαιότητα.
 • Φοιτητές, εργαζόμενοι, γονείς, άνεργοι, συνταξιούχοι μπορούν να γίνουν μέλη της οικογένειας του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Ειλικρίνεια

 • Η ειλικρίνεια είναι αρετή. Είναι η βάση για την επικοινωνία των ανθρώπων. Χωρίς αυτή δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει μια ομάδα ανθρώπων αρμονικά. Εκμηδενίζει τις τριβές, τις εντάσεις και τις δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι το βασικό συστατικό για μια πετυχημένη συνεργασία και ένα ομαδικό αποτέλεσμα.
 • Άλλωστε όταν η ειλικρίνεια εκπληρώνει τους στόχους της, την ακολουθούν η εμπιστοσύνη αλλά και η ακεραιότητα.

Δημιουργία και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
cook

Εμψυχωτές

 • Το αντικείμενο της εθελοντικής εργασίας βασίζεται στις επιθυμίες και δυνατότητες του κάθε εθελοντή σε σχέση
  με τις ανάγκες του Μουσείου. Όλοι μπορούν να βοηθήσουν με τον δικό τους τρόπο στο εθελοντικό μας έργο.
 • Οι εμψυχωτές πρέπει να μπορούν να οργανώσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά να τα καθοδηγούν και να είναι διπλά τους σε όλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος ή μιας εκδήλωσης.

Σεμινάρια

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα ανακοινώνονται μία εβδομάδα νωρίτερα.

 

Εθελοντική υποστήριξη Μουσείου

 • Γραμματειακή υποστήριξη: Άτομο που να γνωρίζει να χειρίζεται καλά τον Η/Y και να έχει ευχέρεια στην serifεπικοινωνία.
 • Γραφιστική: Να μπορεί να σχεδιάζει αφίσες για τις δράσεις του μουσείου, τα έντυπα και τις μακέτες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Εικαστικές τέχνες: Να μπορεί να σχεδιάζει και να δημιουργεί κάθε φορά διαφορετικές κατασκευές ανάλογα την ηλικία των παιδιών και των δραστηριοτήτων.
 • Θέατρο: Να έχει γνώσεις σε βασικές αρχές θεάτρου, να γνωρίζει από θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και θέατρο σκιών.
 • Μουσική: Να ξέρει να παίζει κάποιο μουσικό όργανο και να γνωρίζει στοιχεία μουσικοκινητικής αγωγής.
 • Μουσειακές γνώσεις: Άτομα με γνώση στον τομέα της μουσειακής εκπαίδευσης.
 • Φωτογραφία: Άτομα με γνώση στη φωτογραφία.
 • Η/Υ: Άτομα με βασικές και πιο ειδικευμένες στον τομέα της πληροφορικής για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, τη δημιουργία ιστοσελίδας και η προώθησή της.
 • Δημοσιές σχέσεις: Άτομα επικοινωνιακά με γνώσεις δημοσίων σχέσεων.

Εντυπώσεις Εθελοντών της προηγουμένης χρονιάς

Αν με ρωτούσαν τι είναι για μένα ο εθελοντισμός η απάντηση μου θα ήταν: πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις.

Ο εθελοντισμός είναι συνδεδεμένος με τις ανάγκες , τα όνειρα , το ήθος κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή , ένα καλύτερο μέλλον και μια καλύτερη κοινωνία μέσα στην οποία ζει και αναπτύσσεται. Όλα αυτά εγώ, τα βρήκα μέσα από τον εθελοντισμό και μέσα στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Το όνειρο μου είναι να είμαι κοντά στα παιδιά. Το να βρω κάποια δουλειά σε αυτές τι εποχές που ζούμε είναι δύσκολο. Το ότι καταφέρνω όμως και ζω κάθε μέρα της ζωής μου κοντά στα παιδιά ή προετοιμάζω κάποιο πρόγραμμα γι αυτά, είναι ένα συναίσθημα που με γεμίζει.

Συμμετέχοντας και υλοποιώντας τα καθημερινά προγράμματα του Μουσείου κατάφερα να αποκτήσω μεγάλη εμπειρία.

Οι πιο όμορφες στιγμές που έζησα μέσα στο Μουσείο ήταν όταν οι δάσκαλοι που παρακολούθησαν μαζί με τα παιδιά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, έλεγαν ότι τους άρεσε πολύ και ότι θα έρθουν πάλι τον επόμενο χρόνο.

Αλλά σίγουρα αυτό δεν μετριέται με το αυθορμητισμό που έχουν τα παιδιά μέσα τους. Υπήρχαν κάποια παιδάκια που την ώρα που έκαναν γραμμές για να φύγουν ερχόταν μας αγκάλιαζαν και μας έλεγαν: ευχαριστούμε περάσαμε πολύ όμορφα και μάθαμε τόσα.

Μαρία Ντούρλια

 

Η εθελοντική μου δράση στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ήταν μια μοναδική εμπειρία γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθώ με τα παιδιά, να εξοικειωθώ με το αντικείμενο σπουδών μου όντας πτυχιούχος νηπιαγωγός και να διευρύνω τους ορίζοντες μου συμμετέχοντας στη δημιουργία και οργάνωση των δημιουργικών εργαστηρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η ομάδα του μουσείου με υποδέχτηκε με χαρά, με παρότρυνε να έχω πιο ενεργητικό ρόλο και με γέμισε με δημιουργικές ιδέες.

Γεωργία Τζιγίερα

 

Η εμπειρία μου στο Παιδικό Μουσείο ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία αλλά και πρόκληση, καθώς πρώτη φορά βρέθηκα σε αυτόν το ρόλο. Η δουλειά μου ως δασκάλα μου δίνει τη δυνατότητα να επισκέπτομαι πολλά μουσεία με τους μαθητές μου. Όμως στις επισκέψεις αυτές οι εκπαιδευτικοί έχουμε παθητικό ρόλο. Δουλεύοντας για πρώτη φορά ως εθελόντρια στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, μπόρεσα να κατανοήσω τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται ένα project σε ένα μουσείο. Έτσι λοιπόν, μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω και εγώ στα προγράμματα του Μουσείου και να προσπαθήσω να βοηθήσω σκεπτόμενη ιδέες και παιχνίδια που θα είναι θελκτικά για τα παιδιά. Βέβαια, ήταν πολύ σημαντική και η υποστήριξη που έλαβα από την υπόλοιπη ομάδα, καθώς επίσης και η συνεργασία που υπήρχε μεταξύ μας. Ήταν μια πολύ όμορφη και δημιουργική χρονιά!

Όλγα Ντελιάκη

 

Εθελοντισμός. Μμμμ.. Λίγο παρεξηγημένη λέξη. Δεν την αναγνωρίζεις εύκολα αν δεν την δεις από κοντά. Έχει πολλά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, ο εθελοντισμός στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σου δείχνει παιδικά χαμόγελα, σου δίνει αγκαλιές εκεί που δεν το περιμένεις και σε φέρνει σε επαφή μέσω ομαδικού πνεύματος και συνεργατικότητας με υπέροχους ανθρώπους. Είναι και ένα ακόμα πράγμα, βέβαια, για μένα που δεν ξεχνιέται εύκολα. Ένα αίσθημα χαράς και δημιουργικότητας, μαζί με ένα χαμόγελο κρεμασμένο στα χείλη που με συνοδεύει όταν φεύγω από εκεί μέσα. Και αυτό δεν το αλλάζω με τίποτε. Το παίρνω και το δίνω απλόχερα.

Αλεξάνδρα Δέλλιου

 

Museum Autumn Skills

Δημιουργική απασχόληση για παιδιά από 4-12 ετών στο μουσείο μας κατά την περίοδο 2 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου!

Άθληση, Εικαστικά, Αγγλικά, Τέχνη, Ιστορία, Κηπουρική, Πειράματα, Χορός, Επιτραπέζια, Κόμικς!

Περισσότερα...

Οι Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν

Ενημερωτικό Δελτίο

Πατήστε "Εγγραφή" και εισάγετε το e-mail σας για να λαμβάνετε αυτόματες ενημερώσεις για νέα και εκδηλώσεις του Π.Μ.Θ.

Μέλος του
icom

Η ιστοσελίδα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία:
Invent City College

facebook icon instagram